twitterbutton

Week van reflectie groot succes met enthousiaste deelnemers en inspirerende activiteiten

De Week van reflectie & ethiek is in elf jaar uitgegroeid tot toonaangevend initiatief, met duizenden activiteiten in het hele land. Verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, specialisten, jeugdhulpprofessionals, bestuurders, cliënten en andere betrokkenen gaan tijdens de Week van reflectie met elkaar in gesprek over goede zorg, en er is aandacht voor ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. De Week van reflectie is op maandag 26 november 2018 van start gegaan met het congres 'Met hart & ziel voor goede zorg; Tijd voor reflectie & ethiek', met inspirerende presentaties van dr. Ronnie van Diemen, dr. Sander de Hosson, drs. Jacobine Geel en prof. dr. Carlo Leget, en een ruim aanbod van praktijkgerichte workshops.

jubileum Week van reflectie

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en andere betrokkenen in het hele land werkt mee aan de Week van reflectie & ethiek. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier, en ruimte voor ethiek en reflectie in de zorg. Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en andere betrokkenen heeft in elf jaar bijgedragen aan het succes van het initiatief. Meld uw organisatie aan als deelnemer Week van reflectie. Overzicht van deelnemers...

Succesvol Week van reflectie congres met Ronnie van Diemen, Jacobine Geel, Sander de Hosson, Carlo Leget en vele anderen


De Week van reflectie is op maandag 26 november 2018 in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis van start gegaan met het inspirerende congres ‘Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie & ethiek’. Deelnemers hebben enthousiast gereageerd naar aanleiding van het bijzondere programma, met een exclusieve masterclass met presentaties van topsprekers: dr. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; dr. Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis Assen; drs. Jacobine Geel voorzitter GGZ Nederland en prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek. Na de presentaties verzorgden de vier sprekers een boeiende deelsessie over het thema van hun presentatie. Er was volop ruimte om collega's uit andere (zorg)organisaties te ontmoeten, en het netwerk ethiek en reflectie uit te breiden. Lees alles over het congres...

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen: 'Kijken door de ogen van de ander'

'Als we reflecteren door te leren kijken door de ogen van de ander, komen we samen verder', stelt dr. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, in haar blog 'Kijken door de ogen van de ander'. Een inspirerend blog van Ronnie van Diemen over de noodzaak van een 'stopmoment' voor zorgverleners, je kwetsbaar en open durven opstellen, en de inspectie als lerende organisatie. Lees de blog...

Doe mee aan Week van reflectie

Deelnemers Week van reflectieZorginstellingen, jeugdhulporganisaties, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land organiseren tijdens de Week van reflectie inspirerende activiteiten, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. In de hele organisatie is er aandacht voor ethiek, en het belang van ethische reflectie in de zorg. Jaarlijks is er een breed aanbod van activiteiten, van lunchbijeenkomsten tot symposia, en van inspirerende Loesje posters tot een foto-expositie en met elkaar in gesprek gaan over goede zorg. De Week van reflectie laat zien wat er allemaal goed gaat in de zorg, met positieve praktijkvoorbeelden en verhalen. Inspireren, verbinden en samenwerken staan voorop. Bijdragen zijn welkom. Lees meer...

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

Doe mee met uw organisatie en meld activiteiten aan voor de Activiteitenagenda. De Week van reflectie is een unieke gelegenheid om te laten zien hoe binnen uw organisatie met grote inzet wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerde lezers. Positieve publiciteit voor uw organisatie!

Voorbeelden van inspirerende activiteiten

Meedoen aan de Week van reflectie en op zoek naar inspiratie? Collega's van zorginstellingen in het hele land hebben de afgelopen jaren tijdens de Week van reflectie een groot aantal inspirerende activiteiten georganiseerd. De Week van reflectie is met alle activiteiten een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek in de eigen organisatie, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. Overzicht van inspirerende activiteiten .....

Week van reflectie: Complimentenweek

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is ook Complimentenweek. Laat in de Week van reflectie weten dat u alle inzet voor goede zorg waardeert. Stuur de Complimentenkaart naar collega's, medewerkers en vrijwilligers in uw organisatie. Zorgprofessionals, cliënten, patiënten en mantelzorgers in het hele land zijn tijdens de Week van reflectie 2017 verrast met de Complimentenkaart. De Week van reflectie draagt met dit positieve initiatief bij aan meer vriendelijkheid en compassie in de zorg. Download de Complimentenkaart....

Trots op resultaten Week van reflectie

De Week van reflectie is in elf jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met deelnemers in het hele land. Vanuit dit netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals de Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan ethiek en Moreel Beraad in organisaties, de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkgeluk, en waardengericht leiderschap. Wij zijn trots op de resultaten van elf jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om de komende jaren op voort te bouwen, en nog meer vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en succesvol ethiekbeleid.

Week van reflectie in de publiciteit

De tiende Week van reflectie heeft breed de aandacht getrokken. Vakbladen hebben uitgebreid aandacht besteed aan het tienjarig jubileum, het congres 'Met hart & ziel voor goede zorg' en de speciaal ontwikkelde Leergang 'Ethiek in de praktijk'. Skipr heeft ook dit jaar blogs geplaatst in het kader van de Week van reflectie, onder meer van Henk Bakker, voorzitter V&VN. Deelnemende organisaties hebben hun activiteiten onder meer op Twitter onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Een paar inspirerende voorbeelden, verzorgd door de afdeling communicatie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Visio en de Twentse Zorgcentra. Lees meer...

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

De Week van reflectie is een uniek samenwerkingsverband en netwerk van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Het netwerk Week van reflectie is nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Vanuit het netwerk Week van reflectie worden het hele jaar inspirerende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid.Lees meer...

Initiatief & organisatie

Initiatief & organisatie Week van reflectie en congres: ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers en adviseurs ethiek en Moreel Beraad in de zorg en jeugdhulp, founders Communicatie Company. De ambitie van beide initiatiefnemers: positieve verhalen en praktijkvoorbeelden uit de zorg onder de aandacht brengen, en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 0561 47 51 67 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Aanvraag gratis digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@weekvanreflectie.nl

 

Deelnemers Week van reflectie

Activiteitenagenda 2018

illustratie leergang ethiek in de zorg

Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets

 

ZorgEthiek.nu

Ronnie van Diemen