twitterbutton

Week van reflectie 2016 groot succes met enthousiaste deelnemers en ruim 100 inspirerende activiteiten

De Week van reflectie is een groot succes met ruim honderd inspirerende activiteiten, enthousiaste deelnemers en veel publiciteit. In het hele land wordt het gesprek gevoerd over goede zorg, tijdens de koffiepauze, lunch of het teamoverleg. En de Week van reflectie is Complimentenweek. De Week van reflectie is op maandag 21 november 2016 in het ministerie van VWS van start gegaan met het bijzondere congres ‘De mens centraal; Met hart & ziel voor goede zorg’.

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen, gemeenten, Jeugdgezondheidszorg en andere betrokkenen heeft zich ingezet om in het hele land activiteiten voor te bereiden voor de Week van reflectie 2016. Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpprofessionals, artsen, specialisten, commissies ethiek, cliënten- en patiëntenraden, directeuren, bestuurders en andere betrokkenen laten tijdens de Week van reflectie zien hoe binnen hun organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg, aan de hand van inspirerende activiteiten.

Week van reflectie vernieuwd en uitgebreid

De Week van reflectie & ethiek is vernieuwd en uitgebreid. Naast de Activiteitenagenda met inspirerende activiteiten zijn er tijdens de Week van reflectie spontane initiatieven van zorgprofessionals, management, cliëntenraden, enzovoort. In het hele land wordt het gesprek gevoerd over goede zorg, tijdens de koffiepauze, lunch, teamoverleg of managementoverleg. Zorgprofessionals delen met elkaar de ervaringen met goede zorg en goede jeugdhulp, en gaan met elkaar in gesprek over de vraag: hoe brengen we de menselijke maat terug in de zorg?

Week van reflectie: Complimentenweek

ComplimentenkaartLaat tijdens de Week van reflectie uw collega of medewerker weten dat u zijn/haar inzet voor goede zorg waardeert. Deel tijdens de Week van reflectie een compliment uit, digitaal of tijdens het teamoverleg. Alle complimenten maken zichtbaar dat verzorgenden, verpleegkundigen, jeugdhulpmedewerkers en andere professionals zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Bedenk zelf een toepasselijke tekst of Download de Complimentenkaart

Partners dragen bij aan goede zorg

De Week van reflectie is een onafhankelijk initiatief, dat mogelijk wordt gemaakt met donaties en financiële bijdragen van de Partners Week van reflectie; vernieuwende (zorg)organisaties en bedrijven die van harte bereid zijn om financieel bij te dragen aan goede zorg.

Startsein Week van reflectie 2016

Erik GerritsenDr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie VWS. heeft op maandag 21 november 2016 tijdens het congres ‘De mens centraal’ het startsein gegeven voor de landelijke Week van reflectie. Het kick-off congres van de Week van reflectie heeft plaatsgevonden in het ministerie van VWS. Hier vindt u de speech van dr. Erik Gerritsen

Week van reflectie congres met Femke Halsema,
Ronnie van Diemen, Carlo Leget, Tineke Abma, Joris Slaets e.v.a.

De Week van reflectie is op maandag 21 november 2016 in het ministerie van VWS van start gegaan met het succesvolle congres ‘De mens centraal; Met hart & ziel voor goede zorg’. Deelnemers aan het congres hebben kunnen genieten van een unieke masterclass met lezingen van vier topsprekers: drs. Femke Halsema: ‘De waarde van kwetsbaarheid; dr. Ronnie van Diemen: ‘De ervaring van de patiënt als toetssteen voor kwaliteit’; prof. dr. Carlo Leget: ‘De zin van goede zorg rond het levenseinde’; prof. dr. Tineke Abma: ‘Tijd voor participatie’. Na de lezingen waren er exclusieve deelsessies onder leiding van de sprekers. Verder op het programma: het debat ‘Veilige Zorg’ met medewerking van toonaangevende sprekers: prof. dr. Joris Slaets, Henk Bakker (V&VN), Jan Dirk Sprokkereef en Monique Kavelaars. Het congres werd afgesloten met twee praktijkgerichte workshoprondes. Dagvoorzitter: Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr. Lees meer over het programma...

Activiteitenagenda Week van reflectie 2016

vrolijke ouderenEen groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, opleidingen en andere betrokkenen organiseert tijdens de Week van reflectie inspirerende activiteiten, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De activiteiten zijn gericht op actuele thema’s binnen de deelnemende organisaties, met als rode draad: ethiek, reflectie, moreel beraad, zingeving en integriteit. Het overzicht van ruim 100 activiteiten die plaatsvinden tijdens de Week van refletie 2016 is te vinden in de Activiteitenagenda 2016

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

Dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen is de Week van reflectie uitgegroeid tot een toonaangevend en breed gedragen initiatief, dat een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg, het welzijn van cliënten en patiënten, professionalisering, duurzaamheid en werkplezier. Deelnemen aan de Week van reflectie heeft een groot aantal zorginstellingen geïnspireerd tot het opzetten van ethiek, met structurele ruimte voor moreel beraad. De Week van reflectie is een uniek netwerk, dat nauw verbonden is met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Het praktijkgerichte netwerk Week van reflectie telt een groot aantal enthousiaste deelnemers/leden in het hele land. Lees meer ...

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 280.000 geïnteresseerden

Deelnemen aan de Week van reflectie, en vermeld worden in de Activiteitenagenda? U bent verzekerd van veel publiciteit voor uw activiteiten. De Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 280.000 geïnteresseerde lezers!

Publiciteit Week van reflectie

De Week van reflectie onder de aandacht brengen binnen uw organisatie? Download de posters, logo´s en/of banners Week van reflectie en hang ze op een duidelijk zichtbare plaats. Publiciteitsmateriaal downloaden

Reflectieteam ondersteunt bij opzetten ethiek

dokters met hartBent u op zoek naar praktijkgerichte specialisten ethiek, reflectie en moreel beraad, die u kunnen ondersteunen bij het opzetten en borgen van ethiek binnen uw organisatie? Het professionele Reflectieteam heeft al veel zorginstellingen en jeugdhulporganisaties succesvol ondersteund. Het Reflectieteam komt graag ook naar u toe om Incompany een scholing te verzorgen, gericht op het succesvol opzetten van ethiek en het invoeren van moreel beraad binnen uw organisatie. Een scholing op maat, die aansluit bij uw specifieke wensen. Het Reflectieteam is praktijkgericht, deskundig en flexibel. Wij informeren u graag over alle inspirerende mogelijkheden: telefonisch 088 626 65 29 of per e-mail Reflectieteam@weekvanreflectie.nl

Op zoek naar spreker of workshopleider?

Bent u op zoek naar een deskundige en betrokken spreker, workshopleider of dagvoorzitter op het gebied van ethiek, moreel beraad, leiderschap of integriteit? De Week van reflectie is in negen jaar uitgegroeid tot een breed en praktijkgericht netwerk, dat wordt gevormd door specialisten in het hele land. Heeft u een concrete vraag? Het team Week van reflectie zet zich graag in om snel een passende expert voor u te vinden. U kunt telefonisch contact opnemen, telefoon 088 626 65 29 of per e-mail: info@weekvanreflectie.nl

Regiotour in alle provincies

De Week van reflectie komt naar u toe met de unieke Regiotour, met regiobijeenkomsten in alle provincies. De interactieve regiobijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te delen op het gebied van ethiek, ethische reflectie en moreel beraad, het netwerk te versterken, en nog meer organisaties te inspireren om deel te nemen aan de Week van reflectie. Een inspiratiebron voor reflectie & ethiek in de praktijk. Aan de regiobijeenkomsten wordt breed deelgenomen; met medewerkers uit de gezondheidszorg, jeugdzorg & jeugdgezondheidszorg, docenten van opleidingen, medewerkers gemeenten en andere betrokkenen. De Regiotour is van start gegaan met twee succesvolle bijeenkomsten in Breda. Een regiobijeenkomst in het noorden van het land is in voorbereiding, in samenwerking met enthousiaste zorgprofessionals. Lees meer...

Publicatie 'Ethiek in de praktijk'

De Week van reflectie viert in 2017 haar tienjarig jubileum met diverse festiviteiten. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum verschijnt 'Ethiek in de praktijk'; inspirerende praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en moreel beraad in beeld. Een uitnodigende publicatie met interviews, praktische tips, een praktijkgericht stappenplan, succesfactoren en aanbevelingen gericht op het opzetten van ethiek in de praktijk en het invoeren van moreel beraad. Lees meer

Initiatief organisatie

De Week van reflectie is een breed samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, de regioambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Initiatief & organisatie Week van reflectie: AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, adviseurs en onderzoekers ethiek, moreel beraad en leiderschap; founders Communicatie Company. De ambitie van beide initiatiefnemers: een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 088 - 626 65 29 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Aanvraag gratis digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@weekvanreflectie.nl

Activiteitenkalender 2016 Complimentenkaart
scholing ethiek in de praktijk martin van rijn
Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets

Blog AnneMarie Bloemhoff
Steun de week van reflectie
De Week van reflectie is een onafhankelijk initiatief, dat zonder structurele subsidie wordt georganiseerd. De Week van reflectie werkt zonder winstoogmerk