Week van reflectie jubileumcongres, 20 november 2017

Masterclass 'Met hart & ziel voor goede zorg; Ethiek in de praktijk'

'In gesprek over levensvragen;
Goede zorg rond het levenseinde'

Ethiek in de praktijk gaat over goed handelen. Daar zijn allerlei modellen van gesprek en beraad voor bedacht. Maar goed handelen gebeurt altijd tegen de achtergrond van goed leven.

Die horizon van goed leven blijft dikwijls verborgen in de alledaagse ethiekbesprekingen. Toch zijn beide dimensies onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze lezing zal ik duidelijk maken hoe ethiek in de praktijk vanuit zichzelf doorverwijst naar het goede leven en de vragen die daarbij komen kijken: levensvragen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de palliatieve zorg zal ik laten zien hoe het in gesprek gaan over levensvragen kan helpen om de ethische keuzes in de praktijk nog beter te funderen.

prof. dr. Carlo Leget,
hoogleraar Zorgethiek en hoogleraar op het gebied van ethische en spirituele vragen in relatie tot de palliatieve zorg in hospices, Universiteit voor Humanistiek

Carlo Leget
prof. dr. Carlo Leget