Week van reflectie jubileumcongres, maandag 20 november 2017

Praktijkgericht workshopaanbod

Interactief theater over casus uit de praktijk, met het Toetstheater

Meedenken over je behandeltraject en actief participeren als patiënt: hoe vanzelfsprekend is dat? Het Toetstheater legt aan de deelnemers een casus voor uit de praktijk: 'Beslismomenten in het behandeltraject van een patiënte die wil blijven dromen van een goed leven'. De afloop ligt niet bij voorbaat vast. De deelnemers gaan zich er namelijk mee bemoeien. Het moet wel uitdraaien op goede zorg natuurlijk.

Het Toetstheater laat het publiek in de casus ervaren hoe ver perspectieven uit elkaar kunnen liggen. Wordt deze patiënte uit een ander milieu, en met een andere leefstijl, ook gezien in de context van haar eigen leven? Maar het is toch niet gek dat de zorgverlener hier een punt van maakt bij een toch al onzekere prognose? Of wel?

Goed luisteren en vertrouwen kweken

Het kan voor alle betrokkenen in een behandeltraject een opgave zijn om goed te luisteren en een eigen stem en spreektijd te hebben. Hoe vind je woorden die bij de ander binnenkomen? Hoe voorkom je misverstanden? Hoe kweek je vertrouwen? Er staat wel wat op het spel bij existentiële beslismomenten.

Workshopleiding

Toetstheater

*Het Toetstheater voelt zich als een vis in het water bij het thema ‘Met hart & ziel voor goede zorg’ en is al sinds 1994 een graag geziene gast bij conferenties en studiedagen in de gezondheidszorg. De acteurs en joker van het Toetstheater zijn gespecialiseerd in het regietoneel: een open theatervorm die uitermate geschikt is gebleken om ethiek bespreekbaar te maken. Er wordt nagedacht, getwijfeld en geëxperimenteerd. De gespeelde situaties zijn altijd ontleend aan praktijkverhalen van zorgverleners en patiënten. Website: Toetstheater

Foto Toetstheater