Lees alles over het congres

Week van reflectie startcongres, 21 november 2022

'De kracht van participatie en zeggenschap cliënten'

Participatie en zeggenschap zijn belangrijke uitgangspunten de zorg. Door de cliënt te kennen, kan de zorg beter worden afgestemd op de noden en leefwereld.

Inspraak en zeggenschap vormen daarnaast een fundamenteel democratisch recht. Iedere cliënt moet in staat gesteld worden om diens belangen naar voren te brengen, en verdient het om gehoord te worden.

Dit brengt ons bij de vraag hoe participatie en zeggenschap zo vorm te geven dat deze krachtig en betekenisvol is voor alle betrokkenen. Hoe doe je dat precies en in welke vorm en wat vraagt dit van de verschillende betrokkenen?

In de presentatie wordt een aantal eigentijdse voorbeelden gepresenteerd. Juist ook van groepen cliënten waarvan soms wordt gedacht dat zij niet zouden kunnen participeren vanwege hun ziekte of beperkingen.

Door buiten de eigen kaders te treden en creatieve methoden, kan ook hun ‘stem’ tot uitdrukking worden gebracht.

prof. dr. Tineke Abma
directeur-bestuurder Leyden Academy on Vitality and Ageing; Bijzonder hoogleraar Ouderenparticipatie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Meer informatie

AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, organisatoren Week van reflectie congres, beantwoorden graag uw vragen: telefoon 0641 25 60 04 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Tineke Abma
prof. dr. Tineke Abma

Lees alles over het congres...