Lees alles over het congres...

Week van reflectie startcongres, 21 november 2022

Workshop 'In gesprek over ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk'

We gaan in deze praktijkgerichte workshop met elkaar in gesprek over ethische dilemma’s en vragen in de dagelijkse praktijk.

De vraag staat centraal: hoe kunnen we denken over wat een goede zorgpraktijk is, en welke aandachtspunten zijn er om de zorg niet alleen vaktechnisch maar ook ethisch goed gestalte te geven.

Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over ethische dilemma's in de eigen praktijk.

Aan de orde komen vragen als: ‘Wat is uitgangspunt voor de zorg die ik geef?'; 'Welke waarden zijn leidend voor mij?'; en 'Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheid voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd?'

De uitdaging is om vanuit verschillende invalshoeken naar dilemma’s te kijken, en te ontdekken dat er op verschillende manieren naar gekeken kan worden. Waarden, normen en belangen spelen hierbij een belangrijke rol.

Met deze workshop kunt u geïnspireerd verder in uw eigen werksituatie.

Workshopleiders

Eritza Plantijn, verpleegkundige en gespreksleider moreel beraad, Silverein
AnneMarie Bloemhoff, Ethiek Academy,zorgethica, trainer en adviseur ethiek & moreel beraad; initiatiefnemer en organisator Week van reflectie

Meer informatie

AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, organisatoren Week van reflectie congres, beantwoorden graag uw vragen: telefoon 0641 25 60 04 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Samenwerken aan goede zorg AnneMarie Bloemhoff
AnneMarie Bloemhoff

Eritza Plantijn

Eritza Plantijn
logo van ethiek academy