twitterbutton

Ipse de Bruggen organiseert symposium ‘Goede zorg, een kwestie van samen doen!’

De Commissie Ethiek van Ipse de Bruggen organiseert in de Week van reflectie op dinsdag 22 november 2016 een symposium met als thema: ‘De samenwerking tussen medewerkers van Ipse de Bruggen en het netwerk van de cliënt’. Medewerkers van Ipse de Bruggen kunnen een inspirerend programma verwachten, met onder meer interactief theater en workshops over thema’s als ‘Ethische Dilemma’s’, ‘Financiën’ en ‘Cliëntvertrouwenspersoon’.

‘De nieuwe insteek in de zorg en de intensievere samenwerking tussen de medewerker en het netwerk van de cliënt vraagt om inspanningen van alle partijen’, licht de Commissie Ethiek toe. ‘Hoe geef je deze samenwerking vorm? Hoe gaat het eruit zien, en wat kan je allemaal tegenkomen aan dilemma's op financieel en ethisch gebied? Hoe onderhoud je deze relatie, en hoe versterk je hem?’

Interessante workshops

‘Kan jij hier ook wel wat extra ondersteuning bij gebruiken?’, schrijft de Commissie Ethiek in haar uitnodiging. ‘Kom dan op 22 november 2016 naar ons symposium. Wij hebben veel interessante workshops die je helpen thuis te raken in deze materie.’

Inleiding en interactief theater

Het plenaire gedeelte gaat van start met een inleiding door Hans van Dartel, voorzitter van de Commissie Ethiek van Ipse de Bruggen. Cliënten van Gemiva verzorgen interactief theater, en er zijn twee workshoprondes met een inspirerend aanbod van thema’s als ‘Financiën’ (met BBC); ‘Versterken netwerk’ (door coördinator mantelzorg); ‘Ethische dilemma's’ (door leden van de Commissie Ethiek); ‘Cliëntvertrouwenspersoon’; en ‘Driehoekskunde’ (cliënt-ouder-begeleider).

Het symposium is bedoeld voor betrokkenen rond cliënten van Ipse de Bruggen: begeleiders, managers, behandelaren, (wettelijk) vertegenwoordigers.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 22 november 2016
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Plaats: Dekker, Zoetermeer
Toegang: Gratis
Voor wie: betrokkenen rond cliënten van Ipse de Bruggen; begeleiders, managers, behandelaren, (wettelijk) vertegenwoordigers
Bekijk de website van Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen