twitterbutton

Verslavingszorg Noord Nederland organiseert casusbespreking in reguliere overleggen

Verslavingszorg Noord Nederland organiseert in de Week van reflectie op alle dagen aandacht en ruimte voor reflectie binnen de reguliere activiteiten, en er vinden bijzondere activiteiten plaats. In reguliere vergaderingen en overleggen is elke dag ruimte voor casusbespreking.

‘Reflecteren willen we gewoon - bijzonder maken in de Week van reflectie’, verduidelijkt Gabriël Anthonio, voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). ‘We organiseren deze aandacht en ruimte voor reflectie dus binnen de reguliere activiteiten, en zullen enkele bijzondere, extra activiteiten organiseren.’

Casusbespreking

Tijdens de Week van reflectie is in alle reguliere vergaderingen en overleggen ruimte voor casusbespreking. Medewerkers van VNN krijgen 15 à 30 minuten de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over een specifieke casus.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 22 november 2016
Tijd: verschillende tijdstippen
Plaats: VNN, Groningen
Voor wie: medewerkers VNN
Bekijk de website van Verslavingszorg Noord Nederland

Verslavingszorg Noord Nederland