twitterbutton

ZZG zorggroep organiseert ‘Beelden van ouderen;
Zorgverleners en cliënten in gesprek'

De Commissie Ethiek van ZZG zorggroep organiseert in de Week van reflectie op alle dagen ‘Beelden van ouderen; Zorgverleners en cliënten in gesprek'. Zorgprofessionals van het Herstelhotel gaan op dinsdag 22 november 2016 naar aanleiding van een korte film met elkaar in gesprek. De film is bedoeld als inspiratiebron om met cliënten in gesprek te gaan, en open na te denken over goede zorg.

‘Goede zorg vraagt om steeds in gesprek te blijven met de cliënt’, licht de Commissie Ethiek van ZZG zorggroep toe. De activiteiten tijdens de Week van reflectie zijn hierdoor geïnspireerd. Met als motto ‘Beelden van ouderen’ buigen de zorgteams van ZZG zorggroep zich over vragen als ‘Voor wie zorg je? Wat verwacht een cliënt van je? Hoe denk jij over de mensen voor wie je zorgt?’

Gesprek tussen zorgverlener en cliënt

De Commissie Ethiek heeft de korte film ‘Beelden van ouderen’ laten maken, waarin zo open mogelijk het gesprek wordt aangegaan tussen zorgverlener en cliënt. Deze film is uitgangspunt, uitdaging en inspiratie voor zowel de teamgesprekken als het gesprek met de cliënt. Dat kan tijdens de zorg op de afdeling zijn, of bij de cliënt thuis. Medewerkers van team Mulderskop 1 van het Herstelhotel van ZZG zorggroep gaan op 22 november met elkaar in gesprek naar aanleiding van de film.

Open nadenken over goede zorg

In gesprek gaan met de cliënt en vragen stellen over zijn/haar leven, ideeën en verwachtingen, helpen om een beter beeld te krijgen van het leven van een cliënt. Een gesprek aan de hand van dergelijke vragen helpt de zorgverlener open na te denken over goede zorg, en over de rol die je als zorgverlener daarin hebt.

Medewerkers inspireren

De Commissie Ethiek organiseert de activiteiten om medewerkers te inspireren n gesprek te gaan met degene voor wie je zorgt, en meer te ontdekken over hem/haar en over jezelf. 'Vanzelfsprekend gaat dit gesprek ook na de Week van reflectie door. Hierdoor wordt zorg steeds meer zorg op maat. Ook de zorgverlener wordt hierdoor geïnspireerd.'

Praktische informatie

Datum: dinsdag 22 november 2016
Plaats: ZZG zorggroep
Voor wie: medewerkers team Mulderskop 1, Herstelhotel ZZG zorggroep
Bekijk de website van ZZG zorggroep

ZZG zorggroep