twitterbutton

Verslavingszorg Noord Nederland
organiseert 'Een moment van reflectie'

Verslavingszorg Noord Nederland organiseert in de Week van reflectie op alle dagen aandacht en ruimte voor reflectie binnen de reguliere activiteiten, en er vinden bijzondere activiteiten plaats. Voor alle medewerkers is er op donderdag 24 november 2016 'Een moment van reflectie'.

‘Reflecteren willen we gewoon - bijzonder maken in de Week van reflectie’, verduidelijkt Gabriël Anthonio, voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). ‘We organiseren deze aandacht en ruimte voor reflectie dus binnen de reguliere activiteiten, en zullen enkele bijzondere, extra activiteiten organiseren.’

Een moment van reflectie

Alle medewerkers van VNN kunnen op donderdag 24 november 2016 deelnemen aan 'Een moment van reflectie', met inleiding en dialoog.

Praktische informatie

Datum: donderdag 24 november 2016
Tijd: 16.00 - 17.30 uur
Plaats: VNN, Groningen
Voor wie: medewerkers VNN
Bekijk de website van Verslavingszorg Noord Nederland

Verslavingszorg Noord Nederland