twitterbutton

Week van reflectie groot succes met enthousiaste deelnemers en duizenden activiteiten in het hele land

Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, artsen, specialisten, cliënten, bestuurders en vele anderen gaan in de Week van reflectie in gesprek over goede zorg, en morele dilemma's & vragen in de dagelijkse praktijk. De Week van reflectie is een breed en innovatief samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, welzijn, sociaal domein, opleidingen, ambassadeurs en andere betrokkenen.

De Week van reflectie wordt mogelijk gemaakt dankzij de grote inzet van deelnemers/partners in het hele land. De Activiteitenagenda biedt een inspirerende impressie van activiteiten die hebben plaatsgevonden in de succesvolle Week van reflectie 2019.


Voorbeelden van inspirerende activiteiten

 

Communicatie CompanyDe Week van reflectie gaat op maandag 25 november 2019 van start met het inspirerende congres 'Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie'. Een bijzonder programma met boeiende presentaties van topsprekers prof. dr. Anja Machielse, hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’, Universiteit voor Humanistiek; dr. Theo Niessen, Associate Lector, Lectoraat Persoonsgerichte praktijkvoering, Fontys Hogescholen; Illya Soffer, directeur Ieder(in); en Tim van Iersel, ethicus en geestelijk verzorger Woonzorgcentra Haaglanden, auteur van 'Dilemma's bij dementie'. En u kunt deelnemen aan drie praktijkgerichte workshoprondes. Drs. Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, geeft het officiële startsein voor de Week van reflectie.


Logo van Prisma

Prisma organiseert op vrijdag 29 november de bijeenkomst 'Het kleine kijken; Beelden uit de complexe zorg'. Teamleiders, begeleiders, cliënten en verwanten van het team complexe zorg hebben in de vorm van vlogs ‘het kleine kijken’ in beeld gebracht. Tijdens de bijeenkomst wordt een dialoog rondom deze vlogs georganiseerd. Lees meer...


humanitas-dmh

Humanitas DMH doet mee aan de Week van reflectie. Het startcongres Week van reflectie vindt op maandag 25 november 2019 plaats bij Humanitas DMH, met een welkomstwoord van Frank van der Linden, voorzitter Raad van Bestuur.


Trivium Meulenbelt ZorgTrivium Meulenbelt Zorg doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek organiseert in de Week van reflectie op meerdere dagen inspirerende activiteiten, onder meer 'Twix je mee?'. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van een dilemma of stelling. Op 27 november 2019 kunnen medewerkers deelnemen aan de workshop 'Reflectie in de zorg'. Op 'Mijn TMZ' wordt vrijdag 29 november een inspirerende blog geplaatst, die aanzet tot reflectie. Lees meer over de activiteiten...


Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet mee aan de Week van reflectie. Elke dag worden inspirerende activiteiten georganiseerd. Dagelijks worden blogs van medewerkers gepubliceerd op Intranet. Medewerkers kunnen met elkaar in gesprek gaan aan de hand van prikkelende stellingen in de fruitkisten, en er wordt een lunchlezing georganiseerd. De lezing wordt verzorgd door Alistair Niemeijer, universitair docent en onderzoeker zorgethiek.


ETZ Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie. In de centrale hal van de drie locaties is tijdens de Week van reflectie een bijzondere fototentoonstelling te zien. Door middel van zorgfoto's wordt goede zorg in het ETZ in beeld gebracht. Tijdens de Week van reflectie worden elke dag op meerdere afdelingen inspirerende activiteiten georganiseerd. Lees meer over de activiteiten...

 

Met Hart en Ziel

De Commissie Ethiek van het ETZ werkt mee aan het startcongres Week van reflectie. Angelique Valks, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling ETZ, verzorgt de workshop 'Veilige zorg maken we samen'. Dr. Anita Wydoodt, Raad van Bestuur ETZ, ondersteunt de Week van reflectie met een inspirerende blog:  'Een half uurtje reflectie per dag'


Logo van De Zijlen

De Zijlen doet mee aan de Week van reflectie. Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie een workshop met als thema: Ethisch leiderschap en integriteit in de zorg...


Universiteit voor Humanistiek

Universiteit voor Humanistiek (UvH) doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. Anja Machielse, hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen', verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie een presentatie met als thema: 'Gezien en gekend zijn: Aandacht voor levensvragen en vragen over zingeving van kwetsbare ouderen'. Lees meer over de presentatie...


Ter Gooi

Tergooi doet mee aan de Week van Reflectie. In opdracht van de Commissie Ethiek is een film gemaakt over ethische dilemma's die binnen Tergooi aan de orde zijn: 'overLEVEN; Keuzes maken in een doolhof van overtuigingen'. De film, gemaakt door Angelique Titulaer, is aanleiding voor diverse activiteiten in de Week van reflectie. Lees meer....


Ieder(in)

Ieder(in) doet mee aan de Week van reflectie. Illya Soffer, directeur Ieder(in), verzorgt tijdens het startcongres een presentatie met als thema: 'De cliënt centraal; hoe moeilijk is dat?' Marjolein Schipper, beleidsmedewerker Zorg en Ondersteuning Ieder(in) en Het Juiste loket, verzorgt de workshop 'De cliënt centraal'.


Haaglanden MC

Haaglanden MC doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek verspreidt 'Loesje' inspiratiekaarten onder de medewerkers. Leden van de Commissie Ethiek brengen de kaarten met hartensnoepjes rond in de Week van reflectie, en gaan met medewerkers in gesprek over goede zorg. De commissie nodigt de medewerkers ook uit om hun inspiratieverhaal in te zenden. De inzender van het meest inspirerende verhaal ontvangt thuis een ontbijt op bed.


De WeverDe Wever organiseert op dinsdag 26 november 2019 voor personeelsleden een meditatief moment; een stiltemeditatie rondom korte teksten. De stiltemeditatie vindt van 15.45 - 16.45 uur plaats in de kapel van Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg. Begeleiding: Gabriël Roes, geestelijk verzorger. Na afloop is er koffie/thee voor de deelnemers.


Erasmus MCErasmus MC doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie een workshop met als thema: 'Eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid?'


GGZ Friesland

GGZ Friesland doet mee aan de Week van reflectie. Leden van de Cliëntenraad van GGZ Friesland volgen op donderdag 28 november 2019 een verdiepingsdag 'Cliëntenraad & ethiek'. De leden van de cliëntenraad gaan met elkaar in gesprek over goede zorg, en morele vragen en dilemma's in de dagelijkse praktijk. Willeke van der Plas, directeur Behandelzaken GGZ Friesland, ondersteunt de Week van reflectie met een inspirerende blog.


canisius-wilhelmina-ziekenhuis

Bernhoven doet mee aan de Week van reflectie. Iris de Reuver, verpleegkundige, lid Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Bernhoven & Hanneke Peters, projectleider afdeling Innovatie & Strategie, voorzitter VAR Bernhoven, verzorgen tijdens het startcongres Week van reflectie op 25 november 2019 de workshop 'Verpleegkundig leiderschap in de praktijk'.


Laurenszorg

Laurens doet mee aan de Week van reflectie. De ethische commissie organiseert op dinsdag 26 november 2019 een interactieve workshop met als thema: 'Dilemma’s, wensen en belangen in de zorg'. De workshop, bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van Laurens, wordt verzorgd door dr. Dorothea Touwen, docent ethiek en onderzoeker Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Lees meer...


ministerie VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet mee aan Week van reflectie. In het ministerie zijn diverse activiteiten. De Week van reflectie wordt ondersteund met een inspirerende blog van Léon Wever, directeur speciale projecten ministerie VWS: 'Ruimte voor reflectie maken en pakken'.


Zozijn Siza

Siza en Zozijn doen mee aan de Week van reflectie. De (gezamenlijke) Commissie Ethiek nodigt teams en medewerkers uit om aandacht te besteden aan hun ethische vragen. De Commissie Ethiek wijst medewerkers op de mogelijkheid om een gespreksleider uit te nodigen voor een goed gesprek.


Saxenburgh Groep

Aveleijn doet mee aan de Week van reflectie. Aveleijn besteedt woensdag 27 november 2019 aandacht aan het Reflectieboek 'Reflection with action', tijdens een bijeenkomst van 'waardenambassadeurs'. In het door een van de praktijkleiders ontwikkelde Reflectieboek is ruimte voor aantekeningen, inspiratie, opdrachten en reflectieve vragen. De praktijkleiders gaan met deelnemers aan de bijeenkomst in gesprek over het doel van het boek, reflectie en goede zorg.


Saxenburgh Groep

Saxenburgh Groep doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek plaatst op 25 november 2019 op intranet informatie over de Week van reflectie, ethiek en goede zorg. Toegelicht wordt wat de Commissie Ethiek doet, en dat medewerkers bijvoorbeeld een moreel beraad kunnen aanvragen. Tijdens de Week van reflectie wordt elke dag een 'ethiek-cartoon' op intranet geplaatst.


GGZ Nederland

GGZ Nederland doet mee aan de Week van reflectie. Drs. Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, geeft tijdens het startcongres op maandag 25 november 2019 het officiële startsein Week van reflectie. Ter inspiratie leest Jacobine Geel een gedicht voor van Esther Jansma: 'Alles is nieuw'.


Martini Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie. De werkgroep ethische reflectie organiseert twee lunchbijeenkomsten, waar medewerkers (kort) kunnen stilstaan bij een ethisch dilemma in de dagelijkse praktijk. Medewerkers van het Martini Ziekenhuis kunnen tijdens de Week van reflectie deelnemen aan een verdiepingsmodule 'Ethisch reflecteren', verzorgd door de werkgroep ethische reflectie.


Middin

Middin doet mee aan de Week van reflectie. Medewerkers zijn uitgenodigd om 'samen in je team te reflecteren op goede zorg', met inspirerende kaartjes uit de 'reflectiepot'. Middin besteedt op intranet en sociale media aandacht aan het initiatief.


canisius-wilhelmina-ziekenhuis

Canisius-wilhelmina-ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie.


De Twentse ZorgcentraLand van Horne doet mee aan Week van reflectie. De Commissie Ethiek organiseert op donderdag 28 november 2019 een Pub-Quiz.


De Twentse ZorgcentraDe Twentse Zorgcentra doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek brengt in de Week van de reflectie via social media het thema 'ethiek' onder de aandacht. Aan de hand van 'Ook dat is ethiek' worden situaties van diverse kanten belicht, om medewerkers te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan over ethische dilemma’s. Op een van de dagen wordt een filmpje met een ethisch dilemma gedeeld. Lees meer...


Sint Franciscus VlietlandFranciscus Gasthuis & Vlietland doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek laat pennen bedrukken met haar mailadres. De pennen worden in een pot met een prikkelende tekst op de afdelingen neergezet, om medewerkers te inspireren tot een gesprek over goede zorg.


SEINSein (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) doet mee aan de Week van reflectie.


WoonZorgcentra HaaglandenWoonZorgcentra Haaglanden doet mee aan de Week van reflectie. Tim van Iersel, ethicus en geestelijk verzorger WoonZorgcentra Haaglanden, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie een presentatie met als thema: 'Dilemma's bij dementie; Ethiek in de zorg'.


Sint AnnakloosterSint Annaklooster doet mee aan de Week van reflectie.


Fontys HogescholenFontys Hogescholen doet mee aan de Week van reflectie. Dr. Theo Niessen, Associate Lector en Programmaleider Persoonsgerichtheid in het onderwijs, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie een presentatie met als thema: 'De kracht van persoonlijk leiderschap'. Theo Niessen verzorgt ook de workshop 'Compassie: het belangrijkste gereedschap van de zorgprofessional'.


logo van plurynPluryn doet mee aan de Week van reflectie.

 


LUMCLeids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet mee aan de Week van reflectie. Mirjam Houtlosser, docent/onderzoeker ethiek LUMC, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie een workshop met als thema: 'Werken aan een goede zorgpraktijk'.


kentalisKentalis doet mee aan de Week van reflectie. Rita Gerkema, orthopedagoog en ontwikkelaar binnen Koninklijke Kentalis, en lid van de ethische commissie, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op 25 november 2019 de workshop 'Ethiek in de praktijk'.


OLVGOLVG in Amsterdam organiseert tijdens de Week van reflectie diverse activiteiten.

 


oude-nieuwe-landZorggroep Oude en Nieuwe Land doet mee aan de Week van reflectie.

 


SkiprSkipr is Media Partner. In de Skipr Daily wordt het Week van reflectie congres met een banner onder de aandacht gebracht.JBSJeroen Bosch Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie.

 


Ipse de BruggenIpse de Bruggen doet mee aan de Week van reflectie.

 


Initiatief & organisatie

AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay hebben twaalf jaar geleden het initiatief genomen om de landelijke Week van reflectie in het leven te roepen, met als ambitie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg, en ruimte voor ethiek en reflectie. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn oprichters van Ethiek Academy, voortgekomen uit de Week van reflectie.
De Week van reflectie is een breed samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen, Commissies Ethiek, cliëntenraden en patiëntenraden, partners Week van reflectie, ambassadeurs, en andere betrokkenen in het hele land. De Week van reflectie is een maatschappelijke non-profit organisatie.

Informatie: telefoon 0641 25 60 04 of e-mail: Info Week van reflectie


 

Samenwerken aan goede zorg

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

 

 

Complimentenweek


Download de complimentenkaart
tijd voor reflectie

Goede zorg Goede zorg Goede zorg