Wij maken goede zorg zichtbaar

Week van reflectie groot succes met enthousiaste deelnemers, inspirerende activiteiten in het hele land, en veel aandacht voor ethiek en reflectie

De Week van reflectie is in elf jaar uitgegroeid tot toonaangevend initiatief met duizenden activiteiten in het hele land. Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, artsen, specialisten, cliënten, bestuurders, en andere betrokkenen gaan tijdens de Week van reflectie met elkaar in gesprek over goede zorg, en er is aandacht voor ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk.

De Activiteitenagenda biedt een inspirerende impressie van alle activiteiten die hebben plaatsgevonden tijdens de succesvolle Week van reflectie 2018. Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen, en andere betrokkenen organiseren in de Week van reflectie inspirerende activiteiten. De Week van reflectie draagt bij aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkgeluk, en ruimte voor ethiek en reflectie. Een inspiratiebron voor iedereen die betrokken is bij ethiek en reflectie.


Impressie activiteiten partners Week van reflectie

Maandag 26 t/m vrijdag 30 november 2018

 

  Communicatie CompanyDe Week van reflectie gaat op maandag 26 november 2018 van start met het inspirerende congres 'Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie & ethiek' . Een bijzonder programma met presentaties en deelsessies van topsprekers dr. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; dr. Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis Assen; drs. Jacobine Geel voorzitter van GGZ Nederland en prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek. En u kunt deelnemen aan praktijkgerichte workshops


  ETZElisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) ondersteunt de Week van reflectie. Het startcongres Week van reflectie vindt op maandag 26 november 2018 plaats in het ETZ. Het ETZ organiseert in de Week van reflectie elke dag inspirerende activiteiten, zowel voor professionals als patiënten en familie/naasten van patiënten. Een impressie. De Werkgroep Ethiek op de verpleegafdeling orthopedie staat stil bij ethiek en kwaliteit van zorg, met de kernwaarden van het ETZ als uitgangspunt. Verpleegkundigen gaan met patiënten in gesprek over de kernwaarden en er zijn ludieke activiteiten. Voor medewerkers van het ETZ is er tijdens de Week van reflectie in de lunchpauze een mindfulnessoefening ‘Rust voor aandacht’.

  In de centrale hal van de drie locaties van het ETZ is tijdens de Week van reflectie de fototentoonstelling 'Oog voor jou' te zien. Centraal staat de vraag: 'Hoe hebben we oog voor jou als patiënt?' Met de jaarlijkse fototentoonstelling 'laten we zien hoe onze zorgverleners zich met hart en ziel inzetten voor onze patiënten'. Dit jaar zijn foto’s gemaakt op de afdelingen Geriatrie, Traumachirurgie en Algemene Chirurgie. Lees meer en bekijk foto's...


  Logo van De ZijlenDe Zijlen doet mee aan de Week van reflectie. De werkgroep ethiek plaatst tijdens de Week van reflectie iedere dag een kort filmpje op intranet. In het filmpje geeft een medewerker (begeleider, verpleegkundig specialist, locatiehoofd) antwoord op de vraag: 'Wanneer vraag jij je af of je nog wel met goede zorg bezig bent?' Ook is er een filmpje waarin de bestuurder het belang van ethische reflectie onderstreept, en één waarin een cliënte vertelt wat voor haar goede zorg is. Doel van de filmpjes: herkenning, erkenning en bewustwording van ethische vragen en dilemma’s in de dagelijkse zorgpraktijk. Bekijk de filmpjes...

  De Zijlen werkt mee aan het Week van reflectie congres. Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen, verzorgt een workshop met als thema: Ethisch leiderschap in de zorg...


  Universiteit voor HumanistiekUniversiteit voor Humanistiek (UvH) ondersteunt de Week van reflectie. Prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek UvH, verzorgt een presentatie en deelsessie tijdens het Week van reflectie congres met als thema: 'Zingeving & ethiek in de zorg'. De presentatie en deelsessie zijn onderdeel van de masterclass 'Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie & ethiek'.


  Trivium Meulenbelt ZorgTrivium Meulenbelt Zorg organiseert in de Week van reflectie op alle dagen inspirerende activiteiten. Een impressie. De Commissie Ethiek gaat op intranet van start met een column als aanzet om na te denken over goede zorg. Op alle locaties wordt dinsdag 27 november 2018 een 'Broodje Ethiek' georganiseerd. Op de tafels in de restaurants worden placemats met prikkelende stellingen gelegd, en alle medewerkers krijgen een broodje aangeboden.

  De week wordt op vrijdag 30 november 2018 afgesloten met een 'Instagram Takeover!'. Inge Stokkingreef neemt het account een dag over. Lees haar inspirerende verslag van de activiteiten in de Week van reflectie: Instagram Takeover!...


  Inspectie Gezondheidszorg en JeugdInspectie Gezondheidszorg en Jeugd ondersteunt de Week van reflectie. Tijdens de Week van reflectie worden elke dag inspirerende activiteiten georganiseerd. Er is een lunchbijeenkomst met inspecteur-generaal Ronnie van Diemen, waarbij zij in gesprek gaat met medewerkers over toezicht en reflectie. Verder wordt elke dag een blog op intranet geplaatst, waarin diverse medewerkers reflecteren op hun werk en hun leven. Daarnaast is er een reflectiemoment voor belangstellenden aan de hand van diverse filmfragmenten, en er wordt een interactieve lezing georganiseerd over het gebruik van sociale media in de zorg.

  Dr. Ronnie van Diemen verzorgt een presentatie en deelsessie tijdens het Week van reflectie congres op maandag 26 november 2018 met als thema 'Stilstaan met compassie'. De presentatie en deelsessie zijn onderdeel van de masterclass 'Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie & ethiek'.  De Twentse ZorgcentraDe Twentse Zorgcentra doet mee aan de Week van reflectie. Elke dag wordt via sociale media aandacht besteed aan ethiek. Op de website van De Twentse Zorgcentra wordt uitgebreid aandacht besteed aan dit initiatief van de Commissie Ethiek: 'Tijdens de Week van reflectie kom je elke dag via onze social media iets van ethiek tegen, waar je het (met je collega’s) over zou kunnen hebben.' Bekijk de voorbeelden...


  ZozijnSiza Zozijn en Siza organiseren in de Week van reflectie diverse activiteiten. De Commissie Ethiek deelt aan teams waaiers uit, waarin diverse vormen van ethische reflectie zijn omschreven. Medewerkers kunnen een werkvorm uitkiezen, om onder leiding van een gespreksleider tot een goed gesprek te komen.  IsalaIsala Klinieken doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek organiseert op woensdag 28 november 2018 een lunchbijeenkomst met het Toetstheater. Verpleegkundigen en managers van de afdelingen Dialyse, Nefrologie en Ouderenzorg nemen deel aan de bijeenkomst. Het Toetstheater speelt casussen uit aan de hand van een aantal vragen, zoals: 'Tot hoe ver ga je in de zorg ten aanzien van bejegening en patiëntvriendelijkheid, hoe pak je dit aan?'; en 'Hoe ga je om met verschillende wensen, bijvoorbeeld als de familie wel wil doorbehandelen en de patiënt zelf eigenlijk niet meer wil. Wat is je rol als verpleegkundige?' Deelnemers gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van de gespeelde casussen.


  Saxenburgh Groep Saxenburgh Groep organiseert diverse activiteiten in de Week van reflectie. Leden van de Commissie Ethiek gaan langs verschillende locaties, om met medewerkers in gesprek te gaan over ethiek en goede zorg. De gesprekken worden gevoerd tijdens lunchpauzes en koffiemomenten.


  GGZ NederlandGGZ Nederland ondersteunt de Week van reflectie. Drs. Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, verzorgt een presentatie en deelsessie tijdens het Week van reflectie congres. Thema: 'De kracht van waarde(n)vol werken'. De presentatie en deelsessie zijn onderdeel van de masterclass 'Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie & ethiek'.


  Sint Franciscus VlietlandFranciscus Gasthuis & Vlietland doen mee aan de Week van reflectie in de zorg. De Commissie Ethiek organiseert op dinsdag 27 november 2018 een symposium over 'privacy in de gezondheidszorg', bedoeld voor alle medewerkers. 'Ben jij je bewust hoe je omgaat met de privacy van patiëntgegevens?'


  SEINSein (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek heeft als motto gekozen: 'Waarom moeilijk doen als het samen kan?' Goede zorg ontstaat niet alleen, maar door samen te werken. Niet naast elkaar, maar met elkaar je werk te doen. Op bepaalde momenten ook samen durven stil staan bij je handelen, en kijken wat er anders kan of wat er juist heel goed ging en gaat. Samen betekent ook dat je gebruik maakt van ieders kwaliteit om te komen tot goede zorg voor de cliënten. Kortom: we hebben elkaar nodig om goede zorg te leveren. In het kader van de Week van reflectie krijgen alle medewerkers een zakje met bloemenzaad. Goede zorg moet groeien, met geduld en aandacht, in de hoop op een goede oogst: verhogen van de kwaliteit van leven van onze cliënten.


  WoonZorgcentra HaaglandenWoonZorgcentra Haaglanden ondersteunt de Week van reflectie. Tim van Iersel, ethicus en geestelijk verzorger WoonZorgcentra Haaglanden, verzorgt een workshop tijdens het Week van reflectie congres op maandag 26 november 2018. Thema van de workshop: 'Dilemma's bij dementie; Waarden wegen voor goede zorg'.


  Sint AnnakloosterSint Annaklooster doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek plaatst tijdens de Week van reflectie elke dag een inspirerende spreuk op intranet. Met de spreuken wordt ethiek en reflectie onder de aandacht gebracht in de organisatie.


  Fontys HogescholenFontys Hogescholen ondersteunt de Week van reflectie. Theo Niessen, associate lector en programmaleider 'Persoonsgerichtheid in het onderwijs', Lectoraat Persoonsgerichte praktijkvoering, verzorgt een workshop tijdens het Week van reflectie congres op maandag 26 november 2018. Thema van de workshop: 'Compassie: het belangrijkste gereedschap van de zorgprofessional'.


  Van GorcumUitgeverij Van Gorcum ondersteunt de Week van reflectie. Van Gorcum stelt voor alle deelnemers aan het Week van reflectie congres op maandag 26 november 2018 een exemplaar beschikbaar van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. Ter gelegenheid van de Week van reflectie brengt Van Gorcum een speciale nieuwsbrief uitgebracht.


  Wilhelmina Ziekenhuis AssenWilhelmina Ziekenhuis ondersteunt de Week van reflectie. Dr. Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis, verzorgt een presentatie en deelsessie tijdens het Week van reflectie congres. Thema: 'Eind goed, al goed; Reflecties op zorg rond het levenseinde'. De presentatie en deelsessie zijn onderdeel van de masterclass 'Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie & ethiek'.


  Logo van PrismaStichting Prisma organiseert in de Week van reflectie op alle dagen inspirerende activiteiten, in het decor van de foto-expositie 'Klein kijken' in de Franciscus Kapel op Landpark Assisië. Een impressie. Op maandag 26 november 2018 is er een dialoogtafel voor cliënten, medewerkers, familieleden en buurtgenoten rondom het thema 'klein kijken' in de 'spanning tussen vrijheid en verbondenheid'. Op dinsdag 27 november 2018 is er een reflectieworkshop voor medewerkers. Woensdag 28 november 2018 is er voor medewerkers, bewoners, familieleden en buurtbewoners een stiltewandeling over het terrein, met na afloop een 'lunchdialoog' over het thema 'klein kijken'. De week wordt op vrijdag 30 november 2018 afgesloten met een mini-symposium.


  LUMCLeids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ondersteunt de Week van reflectie. Mirjam Houtlosser, docent/onderzoeker ethiek LUMC, verzorgt een workshop tijdens het Week van reflectie congres op maandag 26 november 2018. Thema van de workshop: 'Werken aan een goede zorgpraktijk'.


  humanitas-dmhKentalis organiseert diverse activiteiten in de Week van reflectie. De Kenthiek Groep heeft activiteiten voorbereid die breed de aandacht trekken. Er is een Week van reflectie poster gemaakt, die op de locaties wordt opgehangen. Voor teams is er een online toolkit met diverse werkvormen rondom ethiek en reflectie, variërend van een vergaderstarter tot een moreel beraad en het gedragscodespel. En er wordt op intranet een aantal blogs gepubliceerd van collega’s die reageren op de kernwaarden van Kentalis.


  Martini ZiekenhuisMartini Ziekenhuis organiseert diverse activiteiten in de Week van reflectie. Leden van de werkgroep Ethische Reflectie gaan op maandag 26 november 2018 langs de verpleegafdelingen om 'blik op ethiek' (blikje met dilemmakaartjes) uit te delen, en met medewerkers in gesprek te gaan over dilemma's. Op dinsdag 27 november 2018 zijn er twee opeenvolgende lunchbijeenkomsten, waar medewerkers met elkaar in gesprek gaan over ethische dilemma’s. Op donderdag 28 november 2018 wordt door geestelijk verzorgers (leden van de werkgroep), een verdiepingsmodule aangeboden.


  OLVGOLVG in Amsterdam organiseert tijdens de Week van reflectie diverse activiteiten, met als thema: ‘Door de ogen van de ander’. Iedere dag wordt op intranet een ervaringsverhaal van een medewerker geplaatst. Het OLVG organiseert vier lunchbijeenkomsten (broodje kennis) over goede zorg verlenen, met als uitgangspunt hoe een ander dat ervaart. Verder is er voor medewerkers van OLVG een Open Moreel Beraad.


  oude-nieuwe-landZorggroep Oude en Nieuwe Land doet mee aan de Week van reflectie. Op de website van de organisatie wordt het initiatief toegelicht: 'De Week van reflectie is een week waarin we met elkaar in gesprek gaan over goede zorg. Tevens is er aandacht voor ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. Ook bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land besteden we deze week extra aandacht aan reflectie en ethiek.' Lees meer...


  SkiprSkipr is Media Partner. In de Skipr Daily wordt het Week van reflectie congres met een banner onder de aandacht gebracht.  JBSJeroen Bosch Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek organiseert op donderdag 29 november 2018 een theatervoorstelling door het Toetstheater. Gezamenlijke reflectie voor en met zorgprofessionals. 'Bloedserieus en toch om te lachen.' Er worden twee lunchvoorstellingen georganiseerd, met als thema: 'Tot hoever neem je verantwoordelijkheid? Kijk je naar het hele traject om te zien wat passend is voor deze patiënt? Wat betekent dat voor de patiënt?'. Deelnemers krijgen een lunch aangeboden.


  Ipse de BruggenIpse de Bruggen doet mee aan de Week van reflectie. Professionals gaan tijdens de Week van reflectie met elkaar in gesprek over goede zorg en dilemma´s in de dagelijkse praktijk, onder meer tijdens de lunchpauze.


  Bohn Stafleu van LoghumBohn Stafleu van Loghum ondersteunt de Week van reflectie. Ruud Koolen uitgever Bohn Stafleu van Loghum en oprichter Skipr, is dagvoorzitter tijdens het Week van reflectie congres. Ga naar het programma...


Initiatief & organisatie

De Week van reflectie is een initiatief van ethici AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, Ethiek Academy. De Week van reflectie is een breed samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen, Commissies Ethiek, cliëntenraden en patiëntenraden, partners Week van reflectie, ambassadeurs, en andere betrokkenen in het hele land. Gezamenlijke ambitie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg, en meer ruimte voor ethiek en reflectie in de zorg.

Informatie: telefoon 0641 25 60 04 of e-mail: Info Week van reflectie